ЛЕКАРСКИ   КАБИНЕТ    У Н Г  -  БОЛЕСТИ  Arnaudova

АИПСМП Д-р Елмония Арнаудова ЕООД

Здравейте, аз съм Вашият личен УНГ-лекар - Д-р Елмония Арнаудова. Завърших медицина във ВМИ – гр. Пловдив през 1988 година. От края на 1988 год. до края на1990 год. работих по разпределение като цехов лекар в гр. Карлово. Защитих специалност по "Ушно-носно-гърлени болести" през 1994 год. От 1991 год. до 2010 год. работих почти 20 години като лекар в УНГ-кабинет в поликлиниката на Събота пазара, понастоящем ДКЦ VІІ - гр. Пловдив. Междувременно работих и в ДКЦ „Надежда” като УНГ-специалист и впоследствие за година и половина и като управител на лечебното заведение. Защитих магистратура по "Здравен мениджмънт" през 2012 год. От 2012 година работя в собствен УНГ-кабинет по договор с РЗОК.